Dla nowych i istniejących inwestycji

Digitalizacja budynków i procesów

Nasze usługi obejmują automatyzację procesów, wykorzystanie systemów zarządzania nieruchomościami (np. CAFM – Computer Aided Facility Management), systemów BMS (Building Management Systems) oraz różnorodnych narzędzi IoT (Internet rzeczy).

Digitalizacja budynków BIM4FM (7D)

Digitalizacja budynków przy użyciu koncepcji BIM4FM umożliwia efektywne zarządzanie nieruchomościami na każdym etapie ich cyklu życia, co przekłada się na zwiększenie wartości inwestycji oraz lepsze zrozumienie i wykorzystanie potencjału budynku.

 • Zarządzanie danymi budynku: BIM4FM umożliwia gromadzenie i analizę kompleksowych danych o budynku, włączając w to informacje o infrastrukturze, systemach technicznych, historii konserwacji i remontów.
 • Planowanie i zarządzanie utrzymaniem nieruchomości: Poprzez wykorzystanie BIM 7D, możliwe jest tworzenie harmonogramów konserwacji, monitorowanie stanu technicznego budynku oraz zarządzanie procesami utrzymania nieruchomości w sposób efektywny i zgodny z przepisami.
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji: Analiza danych BIM pozwala na identyfikację obszarów do optymalizacji kosztów eksploatacji budynku, takich jak zużycie energii, koszty konserwacji czy planowanie inwestycji w długim terminie.
 • Monitorowanie efektywności energetycznej: Wykorzystując BIM, można dokładnie monitorować zużycie energii w budynku, identyfikując możliwości poprawy efektywności energetycznej i wprowadzając odpowiednie modyfikacje w systemach.
 • Integracja danych z systemami zarządzania nieruchomościami (CAFM): BIM4FM pozwala na integrację danych z systemami zarządzania nieruchomościami, co ułatwia kompleksowe zarządzanie danymi budynku oraz procesami eksploatacyjnymi.

Digitalizacja usług

W Loredo RES wykorzystujemy technologii cyfrowe do optymalizacji zarządzania i eksploatacji nieruchomości. Przykładowe obszary, które podlegają digitalizacji:
 • Monitorowanie i zarządzanie systemami budynkowymi (BMS)
 • Zarządzanie infrastrukturą IT w budynkach
 • Systemy zarządzania przestrzenią biurową
 • Planowanie i śledzenie harmonogramów konserwacji i napraw
 • Optymalizacja zużycia energii i mediów
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną i procedurami eksploatacyjnymi
 • Usługi zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ryzykiem
 • Implementacja systemów zarządzania aktywami i utrzymaniem ruchu
 • Wsparcie w zakresie planowania inwestycji i budżetowania na potrzeby utrzymania nieruchomości
Zastosowanie wybranych rozwiązań może zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy, efektywność działania poszczególnych działów i rentowność całego biznesu.

Rozwiązania IoT

Zastosowanie rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT) otwiera nowe możliwości optymalizacji środowiska wewnętrznego budynku poprzez zdalne monitorowanie, analizę danych oraz automatyzację procesów.

Przykładowe obszary podlegające wykorzystaniu IoT:

 • Monitorowanie urządzeń: Systemy IoT umożliwiają zdalne monitorowanie urządzeń w budynku, takich jak HVAC, oświetlenie i systemy bezpieczeństwa, umożliwiając szybką reakcję na awarie lub anomalie w ich funkcjonowaniu.
 • Optymalizacja zużycia energii: Czujniki IoT monitorują zużycie energii w budynku i identyfikują obszary, gdzie można oszczędzać energię poprzez regulację oświetlenia czy ogrzewania zgodnie z potrzebami.
 • Zarządzanie przestrzenią biurową: Wykorzystanie czujników ruchu i systemów kontroli dostępu umożliwia efektywne zarządzanie przestrzenią biurową poprzez automatyczne regulowanie oświetlenia i klimatyzacji w wykorzystywanych pomieszczeniach.
 • Monitorowanie jakości powietrza: Czujniki IoT monitorują jakość powietrza w budynku, umożliwiając szybkie wykrywanie problemów z wentylacją i podejmowanie działań zapobiegawczych w celu zapewnienia zdrowego środowiska pracy.
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem: Systemy alarmowe i czujniki IoT wspomagają zapewnienie bezpieczeństwa w budynku poprzez monitorowanie warunków alarmowych, takich jak pożary czy zalania, oraz automatyczne powiadamianie służb w razie potrzeby.
 • Analiza danych i raportowanie: Dane zebrane przez systemy IoT są analizowane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane do generowania raportów dotyczących efektywności eksploatacji budynku oraz identyfikacji obszarów do optymalizacji.

SmartScore

SmartScore to globalny standard inteligentnych budynków, który pomaga właścicielom i deweloperom budować najnowocześniejsze inteligentne budynki. Budynki SmartScore zapewniają wyjątkowe doświadczenia użytkowników, zwiększają efektywność kosztową, spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i są w pełni gotowe na przyszłość.

Jako Loredo RES zapewniamy wsparcie w zdobyciu punktów w obszarach:

 • UF5:2 Work Order Management
 • UF5:3 Fault Detection and Diagnosis (FDD)
 • UF5:4 Cost effective maintenance
 • TF3:4 Asset Information Model (wymagany do poziomu Platinium)
Współpracujemy z Akredytowanymi Profesjonalistami (Accredited Professionals – AP), aby podnosić kompetencje naszych zespołów budynkowych w zakresie certyfikacji SmartScore. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego software’u udostępniamy Klientom wiele funkcjonalności jak:
 • Wizualizacja 3D
 • Łączenie widoków 3D i 2D
 • Wykorzystanie AR do weryfikacji projektu w rzeczywistej skali
 • Łączenie danych z modeli BIM z danymi zbieranymi w aplikacjach CAFM
 • Zarządzanie budżetem
 • Kontrola realizacji prac planowych
 • Analiza usterkowości pod kątem przyszłych niezbędnych napraw czy modernizacji
Obsługa techniczna budynków
Facility Management

Wspieramy naszych Partnerów biznesowych w odpowiednim zdefiniowaniu potrzeb z obszaru Facility Management. Wypracowujemy optymalne rozwiązania (insourcing / outsourcing) oraz wspieramy Klientów w ich implementacji.

Utrzymanie techniczne

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług utrzymania technicznego nieruchomości. Naszym głównym celem jest nie tylko utrzymanie, ale również podnoszenie wartości nieruchomości i optymalizacja modelu dostarczania usług technicznych.

Nasze usługi to m.in.:

 • Konserwacje i naprawy
 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Optymalizacja zużycia energii
 • Zarządzanie gwarancjami i usterkami
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną

Nasze usługi utrzymania technicznego opierają się na idei modelu BIM, co pozwala nam zapewnić najwyższą jakość obsługi oraz dostarczyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli.

Audyty techniczne

Potrzebujesz weryfikacji kupowanych przez siebie usług? Chcesz sprawdzić, czy są one dostarczane na oczekiwanym poziomie? Nie masz pewności czy urządzenia są eksploatowane zgodnie z wytycznymi?

Nasza firma oferuje kompleksowe audyty techniczne, które odpowiadają na te pytania:

 1. Analiza stanu faktycznego: Przeprowadzamy szczegółową ocenę stanu technicznego nieruchomości, włączając w to stan instalacji, urządzeń oraz infrastruktury budynku, identyfikując usterki i problemy techniczne wymagające naprawy lub modernizacji.
 2. Ocena zgodności z przepisami i standardami: Nasze audyty uwzględniają sprawdzenie zgodności nieruchomości z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi, zapewniając spełnienie wymogów prawnych i jakościowych.
 3. Identyfikacja obszarów poprawy i optymalizacji: Opracowujemy szczegółowy raport z rekomendacjami dotyczącymi obszarów wymagających poprawy lub optymalizacji, wskazując potencjalne działania naprawcze lub modernizacyjne.
 4. Monitoring wprowadzonych zmian: Prowadzimy również działania monitorujące wprowadzone zmiany oraz cały proces ich wdrażania, aby zapewnić naszym klientom pełne wsparcie i zadowolenie z naszych usług.

Audyty techniczne

 • Oferujemy wsparcie w procesie odbiorów technicznych nieruchomości oraz poszczególnych instalacji, zapewniając weryfikację projektu względem rzeczywistego stanu oraz gwarantując płynne przejście do okresu eksploatacji.
 • Wspieramy klientów we współpracy z Generalnym Wykonawcą w zakresie zarządzania gwarancjami i usterkami gwarancyjnymi. Cały proces może być prowadzony z wykorzystaniem modelu BIM, co pozwala na skuteczną integrację danych i ułatwia zarządzanie informacjami.
 • Nasz zespół przygotowuje klientów do fazy „Handover”, włączając w to weryfikację modelu BIM oraz uzupełnienie ewentualnie brakujących informacji.

Implementacja serwisów i usług

Klientom, którzy we własnym zakresie prowadzą procesy zakupowe, pomagamy w implementacji serwisów zewnętrznych.

Nasz zakres obejmuje działania operacyjne, monitoring implementacji oraz świadczonych usług, wdrożenie metod raportowania (SLA / KPI).

Zarządzanie usługami

LOREDO RES prowadzi usługę zarządzania (w imieniu Klienta) usługami oraz podwykonawcami, aby osiągać ustalone cele biznesowe.

Usługa, poza zarządzaniem firmami zewnętrznymi, obejmuje również:

 • Prowadzenie procesów wyboru dostawców (RFI, RFP)
 • Monitorowania jakości ich pracy
 • Wdrażanie ujednoliconych metod zarządzania usługami w portfelu nieruchomości Klienta

Wsparcie procesów Facility Management (insourcing)

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla organizacji, które zajmują się zarządzaniem obiektami we własnym zakresie. Nasza misja to pomóc w weryfikacji działalności pod kątem jakości, standardów, efektywności i związanych z nią kosztów.

Dążymy do podniesienia kwalifikacji Twojego zespołu z zakresu Facility Management oraz dostarczania wsparcia w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych w tym obszarze. Jeśli rozważasz zmianę z Outsourcingu na Insourcing, nasz zespół pomoże Ci sprawnie przejść do nowego modelu, zapewniając ciągłość biznesu i optymalizując procesy zarządzania nieruchomościami.

Outsourcing procesów i usług Facility Management

Outsourcing procesów i usług FM może być kluczowym krokiem w optymalizacji działań Twojej organizacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu we współpracy z korporacjami, nasz zespół może pomóc Twojej organizacji na każdym etapie tego procesu:

 • Ułożeniu strategii procesu
 • Przeprowadzeniu preselekcji (RFI)
 • Przeprowadzaniu przetargu (RFP) oraz implementacji rozwiązań
 • Monitorowaniu efektów oraz rekomendacji działań
 • Wyborze odpowiednich narzędzi IT do zarządzania usługami

Prowadzimy wdrożenia outsourcingu pojedynczych usług jak i kompleksowego zakresu Facility Management (IFM, TFM, itp.)

Wsparcie klientów na rynku nieruchomości

Consulting Real Estate

Branża Real Estate wymaga współpracy z wieloma ekspertami oraz firmami. Dzięki szerokiej bazie partnerów możemy optymalizować procesy oraz podnosić efektywność działań w wielu obszarach, m.in. poprzez realizowane audyty i wsparcie merytoryczne.

Odbiory obiektów oraz powierzchni najmu

Wspieramy naszych Klientów w trakcie odbiorów nieruchomości lub powierzchni najmu po wykonanej aranżacji / fit-out w celu weryfikacji projektu względem stanu faktycznego. Pozwala to na płynne przejście do okresu użytkowania i eksploatacji.

Wspieramy Klientów we współpracy z Generalnym Wykonawcą w zakresie zarządzania gwarancjami i usterkami gwarancyjnymi w całym okresie jej trwania.

Cały proces może być prowadzony w oparciu o model BIM.

Audyty branżowe

Audyty branżowe są niezbędne w celu spełnienia wszelkich wymagań prawnych.

W różnych okresach życia nieruchomości niezbędne jest zaangażowanie ekspertów, którzy przeprowadzą specjalistyczne audyty branżowe, pozwalające ocenić stan nieruchomości oraz określić dalsze działania.

Poszukujesz ekspertów – pomożemy ci znaleźć tych najlepszych!

Doradztwo w outsourcingu usług

Jeśli planujesz wdrożyć outsourcing usług w swojej organizacji – nasz zespół pomoże ci w:

 • Ułożeniu strategii procesu
 • Przeprowadzaniu przetargów
 • Zaimplementuje wybrane rozwiązania

Pomagamy naszym Klientom w analizie ryzyka outsourcingu usług oraz dostosowujemy wskaźniki KPI oraz niezbędne narzędzia do monitorowania w celu wyeliminowania lub minimalizacji ryzyka.

Współpraca z nami to:

Zwiększenie wartości nieruchomości

Obniżenie kosztów eksploatacji

Większa efektywność operacyjna

Lepsze doświadczenia użytkowników

Wykorzystanie najnowszych technologii